Proč se máte nechat zastupovat daňovým poradcem?


V České republice je profese a činnost daňových poradců a Komory daňových poradců ČR upravena zákonem č. 523/1992 Sb. v aktuálním znění. Daňovým poradcem dle tohoto zákona jsou pouze fyzické osoby, které jsou zapsány v seznamu Komory daňových poradců ČR.


Práva a povinnosti daňového poradce:

 • Daňový poradce je oprávněn a povinen chránit práva a oprávněné zájmy svého klienta.
 • Daňový poradce je povinen jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a příkazu klienta pokládá za prospěšné.
 • Daňový poradce odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla, pokud ji způsobil daňový poradce, jeho zástupce nebo pracovník.
 • Daňový poradce je dále povinen před zahájením výkonu daňového poradenství uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti Zákon č. 523/1992 Sb. Komora daňových poradců ČR strana 5 za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství, a být takto pojištěn po celou dobu, po kterou vykonává daňové poradenství.


 • Celé znění zákona ve formátu pdf naleznete zde.


  Neřešte problémy, předcházejte jim.


  home
  home